Přijměte pozvání na další setkání ke společné chvále.

Tentokrát v úterý 9. dubna 2024 od 18:00 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Pojďme společně vyvyšovat jméno Ježíš a stát v Jeho přítomnosti.

CHVÁLY - SVĚDECTVÍ - PŘÍMLUVNÍ MODLITBA - ADORACE - SLOVO