Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FRYŠTÁK
od 19.5. do 26.5.2024 - 21. týden

neděle 19.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
farní kostel sv. Mikuláše 08:00 Za + Boženu a Karla Zlámalíkovy a rodiče z obou stran
10:00 Za farníky
pondělí 20.5. památka Panny Marie Matky Církve
kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů 07:30 v kapli DISu
úterý 21.5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
farní kostel sv. Mikuláše 18:15 Za + Jaroslava Hřebačku a živou rodinu s prosbou o pomoc a požehnání
středa 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
farní kostel sv. Mikuláše 17:00 Za + Antonína a Františku Mlčochovy
čtvrtek 23.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
farní kostel sv. Mikuláše 18:15 Za těžce nemocnou maminku
pátek 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
farní kostel sv. Mikuláše 18:15 Za + Evžena a Vincencii Vyškovské a rodinu Vančurovu a Hlavicovu
sobota 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
farní kostel sv. Mikuláše 18:15 Za + Martina Tupého, jeho rodiče a prarodiče
neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
farní kostel sv. Mikuláše 08:00 Za + Jiřího Bardoděje, rodiče a živou a + rodinu
10:00 Za + rodinu Vágnerovu a Gieslovu, Marka Bobála, Karla Krauze a Kamila Vacka

  • Dnes konáme sbírku na opravy kostela.
  • V pondělí je další setkání katechumenů, kteří se připravují na přijetí tři iniciačních svátostí - křtu, biřmování a eucharistie. Pamatujme na ně ve svých modlitbách.
  • V úterý po večerní bohoslužbě bude setkání žen nad texty Písma příští neděle a nad katechezí papeže Františka o modlitbě Otče náš.
  • V pátek 24. května o Slavnosti Panny Marie, Pomocnice křesťanů, bude celodenní výstav Krista svátostného. K osobní adoraci během dne se můžete zapisovat na přiložený list na stolku v předsíni kostela. Také si tam můžete vzít list s podněty k rozjímání o žití z eucharistie.
  • V neděli 26. května bude v 16:00 u kaple v Lukovečku poutní bohoslužba, na kterou jste srdečně zváni.
  • Další setkání pastorační rady farnosti bude na faře také 26. 5. v 18:00
  • Na stolečcích je nové číslo Nezbedy a Farníček z minulé neděle.
  • V regálcích s knihami jsou některé o Duchu Svatém.

 

  • Všem vám přejeme radostné a pokojné prožití neděle. Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY