Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB FRYŠTÁK
od 3.12. do 10.12.2023 - 49. týden

neděle 3.12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
farní kostel sv. Mikuláše 08:00 Za + tetinku Lydii Němcovou a za dar víry pro živou rodinu
10:00 Za farníky
pondělí 4.12. sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů 07:30 v kapli DISu
úterý 5.12. úterý 1. adventního týdne
farní kostel sv. Mikuláše 06:30 Za + rodiče Koflerovy a syna Miroslava
středa 6.12. sv. Mikuláše, biskupa
fara 19:00 Zkouška vánočních zpěvů
farní kostel sv. Mikuláše 17:00 Za děti naší farnosti a jejich rodiče
čtvrtek 7.12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
farní kostel sv. Mikuláše 06:30 Za mír ve světě
pátek 8.12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
farní kostel sv. Mikuláše 18:15 Za Bohu zasvěcené osoby
sobota 9.12. sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
fara 14:00 Zkoušky na zpěv k Živému Betlému
19:00 Setkání společenství mladých
farní kostel sv. Mikuláše 18:15 Za živou a + rodinu Lounovu
neděle 10.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
fara 18:00 Setkání pastorační rady
farní kostel sv. Mikuláše 08:00 Za + Josefa Prcína mladšího a + rodinu
10:00 Za + Boženu a Karla Zlámalíkovy a za živou a + rodinu

 • Dnes v 15:30 jste zváni do kostela na adventní koncert ZUŠ Morava. Vstupné je dobrovolné.
 • V úterý 19:00 bude opět setkání žen nad Božím slovem. 2. neděle adventní a vzdělávání ve víře skrze katecheze papeže Františka.
 • V pátek je veliký mariánský svátek – Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Přijďte ji poprosit, aby vám pomáhala rozvazovat uzly, které nás poutají se zlem. Jak to my všichni moc potřebujeme.
 • V sobotu jste zváni na adventní duchovní obnovu. Začíná v 9:00 na faře. Přijďte včas a v hojném počtu! Také bude příležitost ke svátosti smíření.
 • V neděli začne na obou bohoslužbách cyklus katechezí o II. vatikánském koncilu a jeho čtyřech konstitucích. Dočtete se o tom v tomto čísle Farníčku. Bude to jednou za měsíc druhou neděli v měsíci.
 • Večer v 18:00 bude na faře další setkání pastorační rady farnosti. Budeme hovořit také o tomto tématu a hlavně o průběhu letošních vánočních svátků, které mají jednu zvláštnost, která je jednou za 7 nebo 8 roků, a to, že 4. neděle adventní je zároveň Štědrým dnem.
 • Roráty budou v úterý a ve čtvrtek na ranní bohoslužbě v 6:30. Děti jsou hned po ní zvány na faru na rychlou snídani. Prosíme rodiče či babičky o častou účast s dětmi. Můžete přijít i s nějakou lucerničkou. Děti v náboženství dostanou skládací omalovánku, ve které se seznámí s celým vánočním příběhem.
 • A ještě jeden důležitý vzkaz od svatého Mikuláše: Přijdu mezi vás až v neděli 10. prosince po bohoslužbě v 10 hodin. Věřím, že v kostele, který mi patří, na mě počkáte. Mám toho totiž moc.
 • Upozorňujeme na možnost zakoupení stolních kalendářů, kapesních diářů a Evangelia na každý den. Vše na regálku u pokladnice a mnoho dalších knih na vánoční dárky. A také dva typy adventních průvodců.
 • Příští neděli 10.12. se budou prodávat objednané Vánoční hvězdy vždy po mši sv. - v 9 a v 11 hodin.
 • Přejeme dobrý vstup do doby adventní v co největší míře s Božím slovem. Přijměte požehnání a děti přijďte si pro obrázky.