Farní rady - seznam

Ekonomická rada

Zápisy ke stažení

Je pomocný a poradní orgán faráře, který napomáhá k tomu, aby byl majetek farnosti spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Stará se o zdroj příjmů a zajištění potřeb farnosti a posuzuje důvody na potřeby farnosti. Stará se o údržbu a opravy objektů.

Jméno
P. Josef Brtník
Mário Holík
František Kočenda
Jan Košák
Leoš Zelinka

Pastorační rada

Zápisy ke stažení

Jméno
Jitka Běláková
P. Jan Blaha
P. Josef Brtník
P. Pavel Caha
Luboš Fuksa
Markéta Halaštová
Mário Holík
Růžena Hrnčířová
Zdeněk Konečný
Václav Kučera
Jindřiška Šindlerová