Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za všechny, kdo prožívají těžkosti v práci nebo jsou bez práce

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za mír na Ukrajině

3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Jaroslava a Andělu Krajčovy

4sobota 5. velikonočního týdne
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Jaroslava Stiborka a živou a + rodinu Stiborkovu, Adamíkovu a Mlčákovu

56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Karla Jadrníčka a živou a + rodinu Jadrníčkovu, Strnkovu a Drábkovu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Františka a Ludmilu Orsavovy a živou rodinu

6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:00
  • kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů (Lukoveček)

  v kapli DISu

7úterý 6. velikonočního týdne
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za mír na Ukrajině

8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za děti naší farnosti a jejich rodiče

9Nanebevstoupení Páně
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za mír v Izraeli

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
11sobota 6. velikonočního týdne
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Jana Kučeru a živou a + rodinu Kučerovu a Huňákovu

127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za živou a + rodinu Hrnčířovu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Annu Dlabajovou a manžela

13Panny Marie Fatimské
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  v kapli DISu

14sv. Matěje, apoštola
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za naše biskupy, nástupce apoštolů

15středa 7. velikonočního týdne
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za děti naší farnosti a jejich rodiče

16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za náš národ

17pátek 7. velikonočního týdne
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Antonína Bačůvku a živou rodinu

18sv. Jana I., papeže a mučedníka
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + rodiče a bratra Vrzalovy, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

19Seslání Ducha Svatého
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Boženu a Karla Zlámalíkovy a rodiče z obou stran

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za farníky

20Panny Marie Matky Církve
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:00
  • kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů (Lukoveček)

  v kapli DISu

21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Jaroslava Hřebačku a živou rodinu s prosbou o pomoc a požehnání

22sv. Rity z Cascie, řeholnice
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Antonína a Františku Mlčochovy

23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za těžce nemocnou maminku

24den modliteb za církev v Číně
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Evžena a Vincencii Vyškovské a rodinu Vančurovu a Hlavicovu

25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Martina Tupého, jeho rodiče a prarodiče

26Nejsvětější Trojice
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + Jiřího Bardoděje, rodiče a živou a + rodinu

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za + rodinu Vágnerovu a Gieslovu, Marka Bobála, Karla Krauze a Kamila Vacka

27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:00
  • kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů (Lukoveček)

  v kapli DISu

28úterý 8. týdne v mezidobí
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za rodiče, kteří nedovolili svým dětem, aby se narodily

29sv. Pavla VI., papeže
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Na dobrý úmysl

30Těla a Krve Páně
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za růst víry v eucharistickou přítomnost Pána mezi námi

31Navštívení Panny Marie
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Mikuláše
  • Označení: farní kostel sv. Mikuláše (Fryšták)

  Za aktivní mariánskou zbožnost