Kaple a sochy

Kaple a sochy

Kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů v Lukovečku

Kaple se nachází v centru obce Lukoveček u hlavní cesty ve směru na Holešov vpravo, za Fryštáckým potokem. Postavena byla v roce 1879 stavitelem Antonínem Fišerem z Holešova na místě staré dřevěné, již dosluhující zvonice ještě z 18. století. Slavnostní vysvěcení nové kaple se uskutečnilo 21. září 1884 za přítomnosti fryštátského faráře Jana Perútky, kooperátora Josefa Koutného, okresního hejtmana J. Flaschara a dalších hostů.

Ve věžičce kapličky byl již od roku 1879 umístěn zvon, který byl však během 1. světové války v roce 1917 zabaven pro válečné účely. Nový zvon byl pořízen v roce 1924, avšak i ten byl zrekvírován za 2. světové války. Současný zvon o hmotnosti 40 kg byl do kaple pořízen v roce 1948. Posvěcen byl 2. května téhož roku fryštáckým duchovním správcem P. Františkem Pitrunem, SDB. Zvon byl dedikován Panně Marii a sv. Václavovi.

Opětovně byla kaple posvěcena fryštáckým duchovním správcem P. Viktorem Wildem, OFMCap v roce 1984. Téhož roku bylo do věžičky namontováno elektromagnetické zvonící zařízení s hodinovým spínačem, čímž zanikla funkce zvoníka, který v kapli do té doby vykonával tuto službu.

Kaple Panny Marie Bolestné na Vítové

Tato stavba stojí ve středu Vítové naproti autobusové točny hned za silnicí. Přesný rok jejího zbudování není znám, ví se ale, že byla postavena nákladem manželů Bačůvkových, kteří v obci žili někdy od konce 19. století. Kaple byla původně zděná s šindelovou střechou, první určitější zmínka o ní je z roku 1906, kdy byla opatřena novou střešní vazbou a pokryta břidlicí. 

Kaple je obdélníkovou stavbou, jejíž presbytář je půlkruhově uzavřen. Nad vstupem je umístěna pětiboká věžička zvonice, vrchol střechy zdobí křížek. Vchod do interiéru je opatřený mříží. Uvnitř se nachází oltář se sochou Panny Marie Bolestné.

V říjnu 2015 dokončilo město Fryšták první etapu rekonstrukce kaple, která zahrnovala výměnu starého krovu a střešní krytiny. Poté byl do kopule vložen dopis od starosty města dokumentující obnovu a rovněž dopis od paní Ernestové o opravě kaple roku 1964. V následujících dvou letech proběhly další dvě etapy rekonstrukce zahrnující odvlhčení základů, tj. odkopání vnějších obvodních zdí kaple, instalování hydroizolace a nové dešťové kanalizace. Kromě toho byla realizována také přípojka elektřiny. Opravy byly dokončeny v roce 2017.

Kaple sv. Antonína Paduánského na Skalce

Jedná se o nejmladší sakrální stavbu v obvodu fryštácké farnosti. Byla zbudována v roce 2019 ze soukromé iniciativy a nákladem pana Antonína Zátopka, místního podnikatele a patriota. Ještě téhož roku, 27. listopadu 2019, byla kaple požehnána olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem. Autory návrhu stavby byli architekti Karel Filsak ml. a Zdeněk Rothbauer z Prahy.

Kaple má tvar válce, postaveného z červených cihel a zakončeného atypickou sedlovou střechou. Plášť kaple - poněkud připomínající zlínskou baťovskou architekturu - je po celé ploše ozdoben cihlovými kříži. Kruhový půdorys je inspirován tvary původních starokřesťanských kostelů. Exteriér kaple má svým vzhledem a použitými materiály odkazovat na střídmost františkánského řádu, ke kterému sv. Antonín Paduánský patřil. Rovněž interiér je prostý a je tvořen pouze oltářem a nástěnným obrazem – reprodukcí barokního obrazu sv. Antonína. Kaple není dominantní stavbou v lokalitě Skalky, ale spíše nenápadným objektem ukrytým mezi okolním porostem.

Socha sv. Anny na Lukovském

Tato socha se nachází severozápadně od místní části Fryštáku – osady Lukovské, při polní cestě spojující tuto osadu s další místní fryštáckou částí – osadou Suché. O soše je známá pouze ta informace, že byla zbudována v roce 1907 nákladem Anny Lehké. Jedná se o sousoší sv. Anny s její dcerou – Pannou Marií – v dětském věku. Sv. Anna drží v pravé ruce knihu. Malé děvče i kniha jsou typickými atributy této světice, s nimiž bývá znázorňována. Na čelní straně podstavce pod sousoším je uveden nápis ve znění „Svatá Anno oroduj za nás,“ na zadní straně pak nápis: „Zbudovala Anna Lehká L. P. 1907.“

Donátorka sochy Anna Lehká pocházela z Lukovského, tehdy zvaného Zadní Ves - Hinterdorf, dříve místní část samostatné obce Dolní Ves. Narodila se 23. 7. 1845 na č. p. 92 (dnes č. p. 140) rodičům Janu Lehkému a Františce, dceři Václava Hanáka z Lukovského. V mládí sloužila, později když zestárla, toulala se po světě a živila se žebrotou. Zemřela v roce 1914. Jejím nákladem byl zbudován také kamenný kříž na Lukovském z roku 1905.

Od roku 2006 se pravidelně o nebližší neděli kolem svátku sv. Anny (26. července) konají u sochy pobožnosti spojené s přátelským posezením a pohoštěním místních „familiantů“, rodáků, a také farníků a ostatních zájemců z Fryštáku i okolí.

Autor: Vít Němec © 2024