Mše svaté během týdne od 2. 10. 2022 do 9. 10. 2022

2. 10.ne27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za rodinu Zbrankovu, Musilovu, Horákovu a Vitovskou
10:00Za + Miroslava a Vlastu Konečné a živou rodinu
 
3. 10.po
7:30v kapli DISu
 
4. 10.útPamátka Sv. Františka z Assisi
18:15Za živou a + rodinu Bartoškovu
 
5. 10.stPamátka Sv. Faustiny Kowalské, panny
17:00Za děti naší farnosti
 
6. 10.čt
18:15Za + Ladislava Pospíšila, za živou i + rodinu Pospíšilovu, Němcovu, Tupou a Kamenářovu a za duše v očistci
 
7. 10.Památka Panny Marie Růžencové
18:15Za rodinu Fuksovu a Doležalovu a uzdravení rodu
 
8. 10.so
18:15Za + Josefa Pálku, všechny sourozence a celou rodinu
 
9. 10.ne28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za + Františka Krátkého, 2 manželky a živou rodinu
10:00Za + manžele Boženu a Josefa Staňkovy
 
- Kdo jste měli zájem o manželské večery od 6.října ve Štípě a zmeškali jste stanovený termín, můžete udělat podle plakátku ve Farníčku poslední pokus o přihlášení se.
- Pan farář Josef bude od pondělka do soboty na kurzu pro kněze a pastory s názvem Otcovo srdce. Zastupovat ho budou P. Caha a P. Blaha.
- Pátek je první v měsíci. Od 17:00 bude výstav Krista svátostného a příležitost ke svátosti smíření. Po bohoslužbě litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. Potom na faře setkání nad texty Písma z následující neděle.
- Dnes si můžete vzít nové číslo Nezbedy a Salesiánského magazínu. Farníček bude až příští neděli.
- Na knižním stánku je řada nových knih. Nejvíce doporučuji rodičům a prarodičům knihu Pavla Říčana - žáka a spolupracovníka Zdeňka Matějčka s názvem S dětmi chytře a moudře. Dále knihu - Rodinná tajemství aneb Jak překonat trauma předků. Od Ivana Renče (syna Václava Renče) knihu Kytice z královské zahrady - příběhy svatých ochránců Čech a Moravy, od Kateřiny Lachmanové Kotva naděje, od Žaka Philippe - Hledej pokoj a zůstávej v něm a druhá Čas pro Boha - o vnitřní modlitbě a mnohé další. Také stolní kalendáře a kapesní diáře.


- Všem vám přejeme hezký sváteční den u rodinného stolu. Přijměte požehnání, děti, po písničce si přijďte pro obrázky.