Mše svaté během týdne od 14. 5. 2023 do 21. 5. 2023

14. 5.neŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za Ludmilu a Inocence Jasenské a za živou i + rodinu
10:00Za farníky
 
15. 5.poPamátka Panny Marie Fatimské
7:30v kapli DISu
 
16. 5.útSvátek Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech
18:15Za dvě dcery a syna
 
17. 5.st
17:00Za + rodinu Mildnerovu
 
18. 5.čtSlavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
18:15Za posilu a uzdravení nemocného
 
19. 5.
18:15Za + rodinu Bačůvkovu, Odstrčilíkovu, Staňkovu a za dar zdraví
 
20. 5.soPamátka Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
18:15Za + Jaroslava Hřebačku a živou rodinu
 
21. 5.neSEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8:00Za + Jana Kučeru
10:00Za farníky
 
- Dnes se koná sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným.
- Dnes je Svátek matek. Všem maminkám upřímně děkujeme a velkou Boží pomoc vyprošujeme. V regálku u pokladnice je několik letáčků blahopřání maminkám. Děti, můžete si některý vybrat a něco pěkného mamince napsat nebo namalovat.
- V pátek 19.5. v 18:55 začíná novéna před Slavností Seslání Ducha Svatého.
- V neděli 21.května v 16:00 bude začátek Cesty světla v přírodě u kříže na Vítové. Zváni jsou rodiče s dětmi, mládež i věkem pokročilí. Chceme se učit putovat se vzkříšeným Ježíšem na své osobní i rodinné cestě životem. Všichni jste vítáni.
- V regálku je několik nových knížeček a jedna velká dárková publikace Zlínsko a Otrokovicko z nebe. Také je tam nové číslo Farníčku.
- Všem vám přejeme hezké prožití svátečního dne se vzkříšeným Ježíšem. Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.