Mše svaté během týdne od 4. 6. 2023 do 11. 6. 2023

4. 6.neSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
8:00Za + Františka Bartoška
10:00Za farníky
 
5. 6.poPamátka Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
mše sv. není
 
6. 6.út
18:15Za a Jarmilu Šošolíkovou a Josefa Grögera
 
7. 6.st
17:00Za + Jana Zapletala a Jiřího Slováčka a za živou rodinu
 
8. 6.čtSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
18:15Za + rodiče Lujzu a Gabriela Haberovy, sourozence a duše v očistci
 
9. 6.
18:15Za + Ludmilu a Františka Poušovy a živou a + rodinu
 
10. 6.so
18:15Za uzdravení bratra a pomoc pro celou rodinu
 
11. 6.ne10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8:00Za náš národ
10:00Za farníky
 
- V pondělí a úterý proběhne u nás v DISu celoprovinciální seminář na téma salesiánská identita farnosti. Bohoslužby v tyto dny v kapli nebudou pro veřejnost. Prosíme o modlitbu za dobrý průběh tohoto semináře.
- Ve čtvrtek o Slavnosti Těla Krve Páně bude bohoslužba v kostele s následnou adorací. Přijďte se setkat intenzivněji s naším Pánem.
- Pátek bude jako první v měsíci, pro Noc kostelů o týden posunutý, s obvyklým výstavem Krista svátostného, příležitostí ke svátosti smíření a po bohoslužbě litanie k Nejsvětejšímu Srdci, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. Na faře pak setkání nad texty následující neděle.
- V neděli 11. června bude poslední sekání pastorační rady farnosti v tomto školním roce.
- Na stolečku s knihami jsou některé dětské bible a další tituly.
- Dnes také vychází nové číslo Farníčku. Děkujeme všem přispěvatelům.Přijměte požehnání, děti, přijďte si pro obrázky.